Fakturainformasjon REMA 1000 selskap

Vareleverandører:

Varefaktura og kreditnota til varefaktura skal sendes per EDI eller via Dagfinn. Øvrige fakturaer som ikke gjelder varekjøp skal sendes per EHF eller e-post som beskrevet under.

Alle leverandører:

REMA mottar faktura på EHF. Velg EHF aksesspunkt som faktureringsmetode for alle REMA selskap i eget faktureringssystem, og velg å sende med fakturabilde/visningskopi dersom det er et valg.

Feltet ’Deres referanse’ i fakturaen skal inneholde bestillers telefonnummer (for å identifisere fakturagodkjenner). Ved EHF benyttes feltet «/Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID»

Dersom EHF ikke er mulig sendes faktura på e-post til «organisasjonsnummer»@remafaktura.no. Finn aktuelle organisasjonsnumre på www.rema.no/fakturainformasjon-rema-1000-selskap

Krav til faktura per e-post:

  • Filformat skal være tif eller pdf.
  • En fil pr faktura, eventuelle fakturavedlegg må være i samme filen.
  • Filnavn kan kun bestå av bokstaver og tall.
  • E-postmeldingen inkl vedlegg må ikke overstige 20Mb.
  • Flere fakturaer kan sendes i en e-post så lenge de har ulike filnavn.

Merk at det er maskinell behandling av epost sendt til denne adressen, slik at eposten kun må inneholde fakturaer. Eventuell tekst eller vedlegg som avviker fra nevnte filformat vil ikke bli lest.

REMA mottar ikke faktura per post.

Kontaktperson REMA1000:

Christian Kihl
E-post: christian.kihl@rema.no
Mob: 48 60 00 00

Firmanavn Organisasjonsnummer Postaddresse - gate Postaddresse - postnummer Postaddresse - poststed
REMA Franchise Norge AS 982 254 604 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA Distribusjon AS 894 759 372 Postboks 23 1403 Langhus
REMA Etablering Norge AS 912 700 909 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA Industrier AS 994 674 099 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA Forsikring AS 995 957 620 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA 1000 i Norge AS 913 355 687 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA 1000 AS 883 409 442 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo
REMA KOIN AS 915 778 895 Postboks 6428 Etterstad 0605 Oslo